วิธีสั่งซื้อสินค้า


 

ช่องทางการชำระเงิน

 

เลขที่บัญชี
758-2-91306-9

ชื่อบัญชี
ด๊อกเตอร์บีช็อป

เลขที่บัญชี
264-212448-2

ชื่อบัญชี
ด๊อกเตอร์บีช็อป

เลขที่บัญชี
031-0-42431-3

ชื่อบัญชี
ด๊อกเตอร์บีช็อป

เลขที่บัญชี
909-0-29326-

ชื่อบัญชี
ด๊อกเตอร์บีช็อป